VIP và Đặc Quyền VIP tương ứng

Thứ 2, ngày 25/10/2021Khi Hiệp Khách tích nạp Kim Nguyên Bảo và Trân Bảo đạt mốc nhất định sẽ được tăng cấp VIP tương ứng kèm theo nhiều đặc quyền hấp dẫn.

Mốc VIPKNB (Trân Bảo)Tổng NạpQuà Đặc Quyền
16017.000

EXP Đơn-Sơ x10
Bạc x10000
Khung avatar "Khoái Ý Ân Cừu" x1
Lễ bao đột phá đơn-Trung x1

230060.000

Thể lực x120
EXP Đơn-Sơ x1
Lễ bao đột phá đơn-Cao x8
Rương bộ đồ Lam x1

3500100.000

Bạc x30000
Chìa khóa rương võ công x10
EXP Đơn-Sơ x3
Rương đột phá-Sơ x10

41.000200.000

Hiệp khách thiếp x5
Anh hùng thiếp x10
Kinh mạch đơn-Trung x5
Danh hiệu Nhất Phương Hào Cường x1

52.000400.000

Bạc x80000
Hiệp khách thiếp x5
Nhậm Doanh Doanh hiệp hồn x100
Kinh Mạch Đơn-Cao x5

63.000600.000

Tiền Võ Đài x3000
Khung ava Túy Tửu Trường Ca x1
Rương trang bị lam x1
Bạc x150000

75.0001.000.000

Rương đột phá-cao x25
Rương trang bị tím x1
Danh hiệu Danh Gia Vọng Tộc x1
Tinh hoa võ công x240

87.0001.400.00

Hiệp khách thiếp x10
Nhậm Doanh Doanh hiệp hồn x150
Kinh Mạch Đơn-Cao x8
Bạc x300000

910.0002.000.000

Chìa khóa rương võ công x10
Lễ bao bộ Bách Hoa Kiếm Pháp x1
Kinh mạch đơn-Cao x8
Bảo Thạch x3000

1015.0003.000.000

Rương bộ đồ tím x1
Hiệp Khách Thần Thoại Lệnh Hồ Xung x1
Kinh Mạch Đơn-Cao x10
Bạc x500000

1120.0004.000.000

Chìa khóa rương võ công x30
Rương đột phá-Sơ x80
Kinh mạch đơn-Cao x10
KNB x8888

1240.0008.000.000

Rương hiệp hồn-Cao x50
Lệnh Hồ Xung hiệp hồn x100
Kinh mạch đơn-Cao x20
Khung ava Bá Vương Biệt Cơ x1

1380.00016.000.000

Lễ Bao Bộ Kiếm Tâm Quyết x1
Danh hiệu Quyền Khuynh Thiên Hạ x1
Kinh mạch đơn-Cao x80
EXP Đơn-Trung x6

14150.00030.000.000

Rương hiệp hồn cao x80
Lệnh Hồ Xung hiệp hồn x150
Rương bộ đồ cam x1
Bạc x800000

15300.00060.000.000

Khung ava Nhật Quán Trường Hồng x1
Lễ Bao Bộ Cửu Dương Chân Kinh x1
Danh hiệu Cửu Ngũ Chí Tôn x1
Chìa khóa rương võ công x20

16500.000100.000.000

Rương nội công cam x3
Thẻ đổi thiên thư x60
Lễ Bao Dưỡng Thành (1) x1
Mảnh Tuyệt Học Lệnh Hồ Xung Kiếm phá độc cô x150

17700.000140.000.000

Rương nội công cam x6
Thẻ đổi thiên thư x90
Lễ Bao Dưỡng Thành (2) x1
Mảnh Tuyệt Học Lệnh Hồ Xung Kiếm phá độc cô x350

181.000.000200.000.000

Rương nội công cam x9
Khung ava Chân Long Chí Tôn x1
Lễ Bao Dưỡng Thành (3) x1
Mảnh Tuyệt Học Lệnh Hồ Xung Kiếm phá độc cô x500

Hướng dẫn nạp: TẠI ĐÂY

BQT Tiếu Ngạo Độc Tôn
Trân trọng!

Tin tức liên quan

Giới thiệu tính năng mới: Lưu Phái Hiệp Khách Giới thiệu tính năng mới: Thiên Phú Hiệp Khách [Hướng dẫn] Chơi game trên giả lập PC Hướng dẫn hoạt động: Bang - Đấu bang Hướng dẫn hoạt động: Hoa Sơn Luận Võ