Hướng dẫn tính năng: Bồi Dưỡng Hiệp Khách - Thăng cấp

Thứ 2, ngày 11/10/2021

Các Hiệp Khách thân mến!

Hãy cùng muội tìm hiểu tính năng Thăng cấp và cách để nâng cao thuộc tính nhân vật của Hiệp Khách nhé.

Điều kiện mở: Hoàn thành Nhiệm vụ chính tuyến và đạt Cấp 4

Cách vào giao diện tính năng: Tại màn hình chính => chọn Bồi Dưỡng => Hiệp Khách => chọn nhân vật mong muốn=> chọn tab Thăng Cấp.


Trong giao diện Thăng Cấp, Hiệp Khác sử dụng các nguyên liệu: Exp Đơn - Sơ, Trung, Cao ... để tiến hành Tăng Cấp cho nhân vật.

Nguyên liệu Exp Đan có thể mua tại Cửa Hàng hoặc nhận được khi tham gia vượt ải cốt truyện, nhiệm vụ, tham gia các sự kiện.

Chọn "Thăng Cấp" để tăng 1 Cấp hoặc "Tăng Cấp Nhanh" để tự động tăng cấp nhân vật đến khi hết nguyên liệu.


Thuộc tính nhân vât sẽ gia tăng khi thăng cấp và cũng sẽ mở ra các thêm các tính năng đặc sắc khác.

Cảm ơn các Hiệp Khách đã quan tâm theo dõi! Chúc các Hiệp Khách sẽ có những giờ phút chơi game vui vẻ cùng Tiếu Ngạo Độc Tôn!

Tin tức liên quan

Giới thiệu tính năng mới: Lưu Phái Hiệp Khách Giới thiệu tính năng mới: Thiên Phú Hiệp Khách [Hướng dẫn] Chơi game trên giả lập PC Hướng dẫn hoạt động: Bang - Đấu bang Hướng dẫn hoạt động: Hoa Sơn Luận Võ