Hướng dẫn hoạt động: Võ Đài Võ Đạo

Thứ 3, ngày 28/12/2021

Thiếu hiệp thân mến,

Võ Đài Võ Đạo là tính năng PVP liên server dạng Võ Đài. Hoạt động bao gồm Đấu Địa Vị (phân nhóm theo cấp độ) và Đấu Thiên Thê (Phân hạng theo điểm).


Đấu Địa Vị

1. Đấu Địa Vị là tính năng Võ Đài liên server với hình thức phân nhóm theo cấp, dựa vào điểm tiến hành ghép nhóm người chơi.

2. Mỗi mùa giải kéo dài 1 tháng, 9:00 đầu tháng bắt đầu, 24:00 cuối tháng kết thúc.

3. Đấu Địa Vị có 2 hình thức Tỷ Thí và Khiêu Chiến. Kết quả chiến đấu của hình thức tỷ thí không ảnh hưởng đến điểm, cũng không nhận được thưởng khiêu chiến.

4. Mỗi ngày phát 3 lần thưởng khiêu chiến, tiến hành khiêu chiến là có thể nhận thưởng. số lượt thưởng được tích lũy trong mùa giải.

5. Mỗi lần khiêu chiến sẽ tiến hành 2 trận, 01 được đánh trước và 01 trận đánh sau, dựa vào 2 trận đấu song phương đánh bại số lượng Hiệp Khách để tính điểm.

6. 21:30 cuối tháng tiến hành tổng kết mùa giải dựa trên xếp hạng người chơi hiện tại, thưởng mùa giải được gửi qua thư.

7. Mùa giải mới sẽ dựa trên cấp hiện tại của người chơi để phân nhóm mới, điểm toàn bộ được reset.

8. SHOP Võ Đạo giới hạn số lượt mua 1 số vật phẩm, và được làm mới cùng mỗi mùa giải mới.


Đấu Thiên Thê

1. Đấu Thiên Thê là tính năng Võ Đài liên server với hình thức phân nhóm theo điểm, dựa vào điểm tiến hành ghép nhóm người chơi.

2. Mỗi mùa giải kéo dài 1 tháng, 9:00 đầu tháng bắt đầu, 24:00 cuối tháng kết thúc.

3. Đấu Thiên Thê có 2 hình thức Tỷ Thí và Khiêu Chiến. Kết quả chiến đấu của hình thức tỷ thí không ảnh hưởng đến điểm, cũng không nhận được thưởng khiêu chiến.

4. Mỗi ngày phát 2 lần thưởng khiêu chiến, tiến hành khiêu chiến là có thể nhận thưởng. Số lượt thưởng được tích lũy trong mùa giải.

5. Đấu Thiên Thê dựa vào song phương đánh bại số lượng Hiệp Khách để tính điểm.

6. Người chơi lần đầu tham gia Đấu Thiên Thê nhận được điểm thêm dựa trên cấp hiện tại.

7. 21:30 cuối tháng tiến hành tổng kết mùa giải dựa trên xếp hạng người chơi hiện tại, thưởng mùa giải được gửi qua thư.

8. Mùa giải mới sẽ dựa trên điểm của người chơi trong mùa giải trước tiến hành reset nhẹ.

9. SHOP Võ Đạo giới hạn số lượt mua 1 số vật phẩm, và được làm mới cùng mỗi mùa giải mới.


Tin tức liên quan

Giới thiệu tính năng mới: Lưu Phái Hiệp Khách Giới thiệu tính năng mới: Thiên Phú Hiệp Khách [Hướng dẫn] Chơi game trên giả lập PC Hướng dẫn hoạt động: Bang - Đấu bang Hướng dẫn hoạt động: Hoa Sơn Luận Võ