Loading...
Đang tải trang ...
Tinh Hoa 60 Năm
Kim Dung Truyện
Hơn 100 Nhân Vật
Nguyên Bản
Chuỗi Sự Kiện
Cộng Đồng
BXH Võ Lâm
Tranh Bá

Hiệp Khách nằm trong TOP10 chiến lực liên server tại thời điểm tổng kết sẽ nhận được phần thưởng tương ứng. Thời gian diễn ra 14 ngày kể từ ngày đầu mở S1-Tiếu Ngạo (Tức từ 04/11 - 22:00 17/11) 1. Lực chiến được chốt để tổng kết vào 22:00 ngày thứ 14. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố trên cả fanpage và trang chủ của Tiếu Ngạo Độc Tôn. Phần thưởng sẽ được gửi qua thư ingame trong vòng 24h kể từ khi công bố kết quả

TOP
Tên
Chiến lực
TOP
Tên
Chiến lực
Cập nhật lúc: 2021-05-12 22:51:00