[Sự kiện] Võ Lâm Tranh Bá - Đoạt Kim Long Đại Bảo Kiếm mừng ra mắt game

Thứ 2, ngày 01/11/2021

ĐUA TOP CHIẾN LỰC LIÊN SERVER

Nội dung: Hiệp khách nằm trong TOP 10 Chiến lực liên server tại thời điểm tổng kết sẽ nhận được phần thưởng tương ứng

Phạm vi: Liên server

Thời gian: 14 ngày kể từ 04/11, chốt lực chiến vào 22:00 ngày thứ 14 (Tức từ 04/11 - 22:00 17/11)

Phần thưởng

HạngPhần Thưởng
1

Quà hiện vật Kim Long Đại Bảo Kiếm
Siêu Phàm Nhập Thánh Hiệp Khách Tiêu Phong *1
Trận Pháp 3 sao Thập Tuyệt Tham Lang Trận độc quyền Tiêu Phong *1
Tâm Pháp Đỉnh Tiêu Dao Thần Công *1
Danh hiệu độc quyền Độc Cô Cầu Bại-Vàng chỉ số Tiên Công
Khung ava động độc quyền Đại Kim Long

2
Lễ Bao Hiệp Khách Thần Thoại *1
Lễ bao mảnh Tiêu Dao Thần Công *5
Danh hiệu độc quyền Độc Cô Cầu Bại-Bạc chỉ số Tiên Công
Khung ava động độc quyền Đại Ngân Long
3
Lễ Bao Hiệp Khách Thần Thoại *1
Lễ bao mảnh Tiêu Dao Thần Công *4
Danh hiệu độc quyền Độc Cô Cầu Bại-Đồng chỉ số Tiên Công
Khung ava động độc quyền Đại Ngân Long
4-5
Binh Khí Vàng Thất Tinh Đao *1
Lễ bao mảnh Tiêu Dao Thần Công *3
Khung ava động độc quyền Thanh Đồng Long
6-10
Phòng Cụ Vàng Lưu Kim Bào *1
Lễ bao mảnh Tiêu Dao Thần Công *2
Khung ava động độc quyền Thanh Đồng Long

Công bố và thời gian trao thưởng:

  • Kết quả cuối cùng được công bố trên fanpage và trang chủ Tiếu Ngạo Độc Tôn
  • Phần thưởng sẽ được gửi qua thư ingame trong vòng 24h kể từ khi công bố kết quả

BQT Tiếu Ngạo Độc Tôn

Trân Trọng!


Tin tức liên quan

Giới thiệu tính năng mới: Lưu Phái Hiệp Khách Giới thiệu tính năng mới: Thiên Phú Hiệp Khách [Hướng dẫn] Chơi game trên giả lập PC Hướng dẫn hoạt động: Bang - Đấu bang Hướng dẫn hoạt động: Hoa Sơn Luận Võ