[SỰ KIỆN] SỰ KIỆN ĐUA TOP LỰC CHIẾN SERVER MỚI

Thứ 6, ngày 30/09/2022
I. Thử Thách Chiến Lực - Nhận Vinh Dự Chí Tôn
1. Thời gian: Từ ngày đầu tiên mở server đến 10H sáng ngày thứ 10 mở server
2. Điều kiện:
- Lực chiến người chơi đạt mốc, nhận ngay quà thử thách chiến lực của mốc đó
- Chỉ nhận phần thưởng 1 mốc chiến lực cao nhất đạt được
- Không giới hạn số người nhận thưởng mỗi mốc quà
3.Phần thưởng:
VINH DỰ CHÍ TÔN CẤP 1: Lực chiến đạt 1.500.000 trở lên
- Hiệp Khách Siêu Phàm Nhập Thánh Tiêu Phong *1
- Trận Pháp Tiêu Phong: Mảnh Thập Tuyệt Tham Lang Trận *35
- Rương Tùy Chọn Thời Trang *1
VINH DỰ CHÍ TÔN CẤP 2: Lực chiến đạt 1.250.000 trở lên
- Hiệp Khách Siêu Phàm Nhập Thánh Tảo Địa Tăng *1
- Trân Bảo *10.000
- Lễ Bao Võ Công Trân Quý *6
VINH DỰ CHÍ TÔN CẤP 3: Lực chiến đạt 1.000.000 trở lên
- Rương tùy chọn 1 tướng Thần Thoại: Đông Phương, Dương Quá, Đoàn Dự, Trương Tam Phong, Phong Thanh Dương, Trương Vô Kỵ, Vương Trùng Dương, Quách Tĩnh, Lâm Bình Chi.
- Trân Bảo *7500
- Rương Bộ Đồ Cam *1 (Phật Kiếm + Hào Hiệp Bào + Tê Giác Bôi)

2. Đua TOP Nông Dân
1. Thời gian: Từ ngày đầu tiên mở server đến 10H sáng ngày thứ 10 mở server
2. Điều kiện: Lực chiến cao nhất và không vượt quá VIP 6.
3. Phần thưởng:
TOP1: 5.000 KNB + VIP 7 (5.000 điểm VIP)
- Rương Bộ Đồ Cam (Phật Kiếm + Hào Hiệp Bào + Tê Giác Bôi)
TOP2: 2.000 KNB + VIP 5 (2.000 điểm VIP)
- 15 chìa khóa rương võ công
- 15 kinh mạch đơn-cao
TOP3: 1.000 KNB + VIP 4 (1.000 điểm VIP)
- 10 chìa khóa rương võ công
- 10 Kinh mạch đơn-cao


Tin tức liên quan

Giới thiệu tính năng mới: Lưu Phái Hiệp Khách Giới thiệu tính năng mới: Thiên Phú Hiệp Khách [Hướng dẫn] Chơi game trên giả lập PC Hướng dẫn hoạt động: Bang - Đấu bang Hướng dẫn hoạt động: Hoa Sơn Luận Võ