[Sự kiện] Chuỗi sự kiện và hoạt động máy chủ mới

Thứ 4, ngày 03/11/2021

Hiệp Khách thân mến,

Để Hiệp Khách có thể hiểu tường tận các sự kiện và hoạt động khi đến với Tiếu Ngạo Độc Tôn, Anie xin giới thiệu tới các Hiệp Khách chuỗi Sự kiện và Hoạt động vô cùng hấp dẫn.

Bộ Code Tân Thủ dành tặng Hiệp Khách khi đến với Tiếu Ngạo Độc Tôn:

  • Code Kinh Cức: TNDT1MUJG6RR
  • Code Vong Ưu Tâm Pháp: TNDT2GGX76RZ
  • Code Giải Ngưu Đao Pháp: TNDT32MCMSNU
  • Code Vương Ngữ Yên: TNDT43MNSY5W
  • Code Lý Mạc Sầu: TNDT5HPAXKF2

Hướng dẫn nhập code: TẠI ĐÂY

Các Hiệp Khách vui lòng chọn icon "Hoạt Động" tại màn hình chính để có thể theo dõi các Hoạt động và Sự kiện đang diễn ra.


1. BXH TIÊU TRÂN BẢO


Tại màn hình chính, Hiệp khách có thể vào BXH Tiêu Trân Bảo để theo dõi hoạt động
Thời gian: Từ ngày đầu mở server đến 23:59 ngày thứ 3 mở server. Sau khi kết thúc, cổng vào hoạt động tiếp tục hiển thị đến 10:00 ngày thứ 4 mở server để Hiệp khách có thể xem thứ hạng.
Nội dung: Hiệp khách tiến hành tiêu 2500 trân bảo sẽ lên BXH. BXH sẽ tổng kết dựa theo yếu tố tổng trân bảo tiêu (Nếu số trân bảo tiêu bằng nhau sẽ tính thời gian trước sau để quyết định thứ hạng)


2. BXH CẤP ĐỘ


Tại màn hình chính, Hiệp khách có thể vào BXH Cấp Bậc để theo dõi hoạt động
Thời gian: Từ ngày đầu mở server đến 23:59 ngày thứ 3 mở server. Sau khi kết thúc, cổng vào hoạt động tiếp tục hiển thị đến 10:00 ngày thứ 4 mở server để Hiệp khách có thể xem thứ hạng.
Nội dung: Trong thời gian hoạt động, người chơi thăng cấp để lên BXH. Cấp độ càng cao, thưởng càng lớn. Nếu khi tổng kết cấp ngang nhau sẽ tính thứ tự trước sau để quyết định thứ hạng

3. BXH TIÊU KNBTại màn hình chính, Hiệp khách có thể vào BXH Tiêu KNB để theo dõi hoạt động
Thời gian: Từ 0:00 ngày thứ 4 mở server server đến 23:59 ngày thứ 6 mở server. Sau khi kết thúc, cổng vào hoạt động tiếp tục hiển thị đến 10:00 ngày thứ 7 mở server để Hiệp khách có thể xem thứ hạng.
Nội dung: Trong thời gian hoạt động, người chơi tiến hành tiêu tối thiểu 2500 KNB để lên BXH. BXH sẽ tổng kết dựa theo yếu tố tổng KNB tiêu (Nếu lượng KNB tiêu bằng nhau sẽ tính thời gian trước sau để quyết định thứ hạng)

4. THẺ THÁNG


Khi Hiệp Khách tiến hành nạp tích lũy đạt cốc 1000 KNB và 2500 KNB sẽ kích hoạt đồng thời Thẻ Tháng và Thẻ Chí Tôn

  • Nạp tích lũy đạt mốc 1000 KNB kích hoạt Thẻ Tháng: Trong 30 ngày, mỗi ngày nhận được 150 KNB
  • Nạp tích lũy đạt mốc 2500 KNB kích hoạt thêm Thẻ Tháng Chí Tôn: Trong 30 ngày, mỗi ngày nhận được 450 KNB

Nếu thời hạn Thẻ Tháng còn hơn 5 ngày thì khi nạp Thẻ sẽ không được gia hạn (cộng dồn). Khi thời hạn còn 5 ngày hoặc ít hơn, khi nạp Thẻ Tháng sẽ được gia hạn.

5. NẠP HÀNG NGÀY


Thời gian: 7 ngày (Tính từ ngày bắt đầu mở server)
Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi ngày Hiệp Khách tiến hành nạp 250 KNB sẽ nhận phần thưởng giá trị

  • Nạp đủ 4 ngày sẽ kích hoạt Chiêu thức Tấn Công cực mạnh "Nhất Khí Triều Dương"
  • Nạp đủ 5 ngày sẽ nhận thưởng cực phẩm mảnh Võ Công Đỉnh

6. ƯU ĐÃI NGÀY


Thời gian: 7 ngày (Tính từ ngày bắt đầu mở server)
Nội dung: Hoạt động Ưu đãi ngày diễn ra trong 7 ngày. Mỗi ngày, hoạt động sẽ mở bán Siêu Giảm Giá các vật phẩm quý hiếm với số lượng hạn chế.

7. TÍCH NẠP NGÀY


Thời gian: 0:00 - 23:59 hàng ngày
Nội dung: Hiệp Khách tiến hành nạp đạt mốc và nhận thưởng tương ứng. Mỗi ngày Hiệp khách chỉ nhận được tối đa 1 lần mỗi mốc thưởng. Khi sang ngày mới, các mốc nạp sẽ được reset

8. NẠP ĐƠN


Thời gian: 7 ngày (Tính từ ngày bắt đầu mở server)
Nội dung: Hiệp khách tiến hành nạp đúng các gói 1000 KNB, 2500 KNB, 5000 KNB, 10000 KNB, 25000 KNB, 50000 KNB sẽ nhận thưởng cực phẩm tương ứng. Phần thưởng sẽ thay đổi từng ngày. Hiệp khách chỉ nhận được tối đa 1 lần ở mỗi mốc thưởng trong thời gian diễn ra hoạt động

9. TÍCH LŨY NẠP


Thời gian: 7 ngày (Tính từ ngày bắt đầu mở server)
Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, Hiệp khách tiến hành nạp đạt mốc sẽ nhận được thưởng tương ứng. 

10. THẺ VÕ LÂM


Nội dung: Mỗi tháng, Hiệp khách có thể dùng Trân Bảo để mua Thẻ Võ Lâm
Khi kích hoạt Thẻ Võ Lâm, Hiệp khách sẽ nhận được Quà Hào Hoa (lần đầu)Quà Mỗi Ngày (30 ngày liên tục)
Sau khi hết thời hạn, Hiệp khách có thể tiếp tục mua gia hạn Thẻ Võ Lâm

11. TIÊU DAO TIỀN TRANG


Nội dung: Hiệp khách có thể dùng Trân Bảo để kích hoạt Tiền Trang
Hiệp khách dùng 1000 Trân Bảo để kích hoạt sẽ nhận được ngay thưởng đầu là 1000 KNB, khi đạt cấp độ nhất định sẽ nhận thưởng thêm KNB.
Tổng KNB nhận được lên đến 11000 KNB

12. GÀ ĂN MÀY


Thời gian: Hàng ngày các mốc thời gian 11:30, 17:30, 20:30
Nội dung: Mỗi ngày khi đến các mốc thời gian tương ứng, Hiệp khách có thể nhận quà Thể Lực. Nếu bỏ lỡ, Hiệp khách có thể sử dụng KNB để nhận lại.


BQT Tiếu Ngạo Độc Tôn

Trân Trọng!

Tin tức liên quan

Giới thiệu tính năng mới: Lưu Phái Hiệp Khách Giới thiệu tính năng mới: Thiên Phú Hiệp Khách [Hướng dẫn] Chơi game trên giả lập PC Hướng dẫn hoạt động: Bang - Đấu bang Hướng dẫn hoạt động: Hoa Sơn Luận Võ